K
Klinika Im. Horkoho
Address
Razenkova vulitsya, Donetsk
City
Donetsk
Region
Donetsk
Oblast
Donetsk
Country
Ukraine