P
Palats Sportu Druzhba
Address
Illicha prospekt, Donetsk
City
Donetsk
Region
Donetsk
Oblast
Donetsk
Country
Ukraine