S
Solar
Address
Sicheslavsyka vulitsya 22, Kryvyi Rih
City
Kryvyi Rih
Region
Kryvyi Rih
Oblast
Dnipropetrovska Oblast
Country
Ukraine