P
PUMB
Address
Sicheslavsyka vulitsya 27, Kryvyi Rih
City
Kryvyi Rih
Region
Kryvyi Rih
Oblast
Dnipropetrovska Oblast
Country
Ukraine