Z
Zupynnyi punkt 198 km
Address
R46, Horkoho 62149
City
Horkoho
Region
Bohodukhivskyi raion
Oblast
Kharkiv
Country
Ukraine