Z
Zupynnyi punkt 193 km
Address
Karuni vulitsya, Dnipro 49024
City
Dnipro
Region
Dnipro
Oblast
Dnipropetrovska Oblast
Country
Ukraine