T
Tenistovskaya Srednyaya shkola
Address
ulitsa Lenina, Tinyste
City
Tinyste
Region
Bakhchysaraiskyi raion
Oblast
Crimea
Country
Ukraine