M
Mayskaya Srednyaya shkola
Address
Majiskaya ulitsa, Maiske
City
Maiske
Region
Dzhankoiskyi raion
Oblast
Crimea
Country
Ukraine