F
Feldshersko-Akusherskyi punkt
Address
T0209, Markivka 23815
City
Markivka
Region
Teplytskyi raion
Oblast
Vinnytska oblast
Country
Ukraine