U
Ukrposhta VPZ 41510
Address
Volokitine, Volokytyne 41510
City
Volokytyne
Region
Putyvlskyi raion
Oblast
Sumy
Country
Ukraine