T
Tserkva
Address
T2009, Bodaky 47323
City
Bodaky
Region
Zbarazkyi raion
Oblast
Ternopil
Country
Ukraine