T
Tserkva
Address
T2006, Yastrubove 47661
City
Yastrubove
Region
Kozivskyi raion
Oblast
Ternopil
Country
Ukraine