S
Studentsko-Vykladatskyi khram Prep. Fedora Ostrozkoho
Address
Seminarsyka vulitsya 2, Ostroh 35800
City
Ostroh
Region
Ostrozkyi raion
Oblast
Rivne
Country
Ukraine