I
Interart Tovarystvo Kultury
Address
Labortsya ploscha, Uzhhorod
City
Uzhhorod
Region
Uzhhorodskyi raion
Oblast
Zakarpatska oblast
Country
Ukraine