S
Shock
Address
Kirilo-Mefodiyivsyka vulitsya, Kryvyi Rih
City
Kryvyi Rih
Region
Kryvyi Rih
Oblast
Dnipropetrovska Oblast
Country
Ukraine