A
Arho
Address
Mikoli Svitalysykogo vulitsya, Kryvyi Rih
City
Kryvyi Rih
Region
Kryvyi Rih
Oblast
Dnipropetrovska Oblast
Country
Ukraine