Z
Zhaliuzi
Address
Anatoliya Syerova vulitsya, Donetsk
City
Donetsk
Region
Donetsk
Oblast
Donetsk
Country
Ukraine