S
Shevchenko
Address
Lenina prospekt, Donetsk
City
Donetsk
Region
Donetsk
Oblast
Donetsk
Country
Ukraine