A
Avtomoyka
Address
Tavricheskaya ulitsa 14, Yany-Kapu
City
Yany-Kapu
Region
Yany-Kapu
Oblast
Crimea
Country
Ukraine