S
Sokilska silska rada
Address
Nezalejnosti vulitsya 38, Sokil 45113
City
Sokil
Region
Rozhyshchenskyi raion
Oblast
Volynska oblast
Country
Ukraine